Regelsecties

Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van ememoforum, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Akkoord
  Door deel te nemen aan dit forum, verklaar jij je automatisch akkoord met deze richtlijnen. Een ieder die deelneemt aan dit forum, waaronder ook gast lezers of zgn lurkers, worden verstaan, zal of zullen ten alle tijden gehouden kunnen worden aan deze regels en richtlijnen.
  Deze regels en richtlijnen zijn niet definitief, en kunnen ten alle tijden - hetzij op initiatief van de beheerders, hetzij op verzoek van gebruikers - worden aangepast. #
 2. Algemeen

  1. De Ememo fora zijn voor mensen met een chronisch trauma in heden of verleden en hebben de bedoeling om het onderlinge lotgenoten contact te bevorderen, ervaringen met elkaar te delen en om over onderwerpen met elkaar te kunnen discussiëren.

   Nieuwe gebruikers dienen zich binnen een week na aanmelding voor te stellen in het voorstelhoekje. Indien dit na een week niet is gebeurd zal het account worden verwijderd.

   Berichten moeten geplaatst worden in de daarvoor bedoelde fora. Iedere gebruiker wordt geacht de forum omschrijving te lezen voordat hij of zij een bericht plaatst.

   Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat direct duidelijk is wat ermee bedoeld wordt, ook de titel dient aan te geven waar het bericht betrekking op heeft.

   Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat deze respectvol zijn ten aanzien van de andere gebruikers. Flaming (hooglopende ruzies) of andere vormen van beledigingen zijn niet toegestaan.

   Gebruikers dienen rekening te houden met de soort bezoekers op dit forum. Het plaatsen van MAPS, ultra-rechtse, fundamentalistische, aanstootgevende teksten of illegale links, plaatjes etc. wordt niet getolereerd.

   Gebruikers die hun producten komen aanprijzen (vanuit reclame oogmerk) op het forum zijn niet welkom. Dit houdt in dat wij niet zullen toestaan dat er om het even welk product of dienst wordt aangeprezen uit commercieel oogmerk.

   Het is niet toegestaan informatie van dit forum ergens op een andere plaats te publiceren zonder toestemming van de auteur van het bericht of de admin/mods.
   Gebruikers die teksten van anderen zonder hun toestemming kopieren en deze doorgeven aan derden, of elders publiceren, worden gewaarschuwd en eventueel definitief van de fora verwijderd en geband.
   Elk ongeoorloofd gebruik of overkopieren van teksten, zonder toestemming van de desbetreffende auteur, alsmede het in het openbaar publiceren van teksten op het Internet (of op andere forums die buiten de verantwoordelijkheid liggen van de Stichting Empty Memories), of in gedrukte verschijningsvorm, zal gezien worden als schending van het auteursrecht en kan de wetten schenden op auteursrecht, handelsmerk, privacy en openbaarheid, alsook communicatie reglementen en -wetten.

   Open discussie betekent niet hetzelfde als een open platform.
   Onderwerpen die oproepen ofwel uitdagen tot (geestelijke) mishandeling(en), waaronder automutilatie (zoals bijvoorbeeld. snijtechnieken, suicide, enzovoort) worden in welke vorm ook zonder pardon verwijderd.
   Tevens is het mogelijk dat onderwerpen die het doel hebben om discussies/emoties uit te wisselen over bovenstaande onderwerpen door moderators verwijderd zullen worden, vanuit een beschermende maatregel voor andere forum leden. Emoties en discussies van deze strekking horen namelijk thuis binnen de therapeutische setting. #
 3. Forum

  1. Afbeelingen
   Gebruikers kunnen afbeeldingen uploaden via het forum, of via Postimage (onderaan het veld voor posts.) Gebruik bij voorkeur Postimage. Deze foto's worden juist verwerkt. Foto's met obscene inhoud (zoals geweld, etc) worden niet getolereerd. Post ook geen fotos van zelfverwondingen. #
  2. Links
   Links zijn toegestaan mits deze geen commercieel, concurrerend of aanstootgevende sites vertegenwoordigen. Links van dien aard worden verwijderd. #
 4. Gedrag

  1. Racisme
   Berichten waarin mensen aangevallen worden op grond van hun huidskleur of afkomst - op welke manier dan ook - hoort niet thuis op deze fora, en is grond voor onmiddellijke weigering van de gebruiker die inbreuk pleegt op deze regel. Wij pleiten voor verdraagzaamheid over alle grenzen van rasverschillen, geslachten en/of meningen. #
  2. Geloofsovertuiging
   Berichten waarin mensen aangevallen worden op grond van hun geloofsovertuiging - worden verwijderd. Vermijd vooroordelen en probeer niet te generaliseren, maar probeer juist te nuanceren en te relativeren. Fundamentalistische (geloofs-)uitspraken worden verwijderd, omdat zij niet passen binnen het begrip 'respect', voor mede mensen. #
  3. Therapeuten/behandelaars
   Het is niet toegestaan om voluit de namen en/of adressen van behandelaars / therapeuten, of derden in berichten te noemen, zonder dat zij daar zelf toestemming voor hebben verleend. Berichten waarin dit wel gebeurd worden onmiddellijk verwijderd. Initialen mogen wel gebruikt worden en namen van behandel-instellingen mogen wel voluit genoemd worden. #
  4. Stoornissen/ziektes & Patiënten
   Berichten die een ziekte of stoornis belachelijk maken, ridiculiseren of ontkennen (zoals bijv. het bestaan van chronische PTSS of dissociatieve stoornissen) worden zonder opgaaf van reden van dit forum verwijderd en de desbetreffende poster wordt geband van dit forum.
   Kritiek mag, maar het ontkennen van leed bij slachtoffers wordt niet getolereerd. #
  5. Breezerteksten
   Gebruikers zijn verplicht normaal geschreven teksten te plaatsen in hun bericht of onderwerp. Hieronder wordt verstaan dat een gebruiker geen berichten plaatst volledig in hoofdletters of breezer taal (bReEzAh-taal). Tevens wordt het overvloedig gebruik van leestekens niet gewaardeerd. Hieronder wordt verstaan het herhaaldelijk gebruiken van bijv. --- !! of ?? tekens. #
  6. Quotes
   Quoten is alleen toegestaan wanneer dit een functie heeft, niet gerelateerde regels in de quote dienen verwijderd te worden.
   Uberquoten is niet toegestaan. Berichten met meer dan 2 quotes van vorige berichten worden snel warrig. Probeer deze dan ook te voorkomen. Een moderator kan beslissen jouw quotes in te korten voor overzichtelijke redenen. #
  7. Spam
   Spammen is niet toegestaan op dit forum. Gebruikers die dit toch doen, krijgen een waarschuwing en hun berichten worden verwijderd. Al dan niet kan een verbanning ten gevolge komen. #
  8. Berichten beheren
   De beheerders behouden zich het recht voor om berichten en onderwerpen zonder notificatie aan de gebruiker te verwijderen of te bewerken. Berichten met aanstootgevende, laster, spam etc. worden naar eigen inzicht verwijderd. Het bepalen of iets valt onder deze categorie wordt bepaald door de beheerder en niet door de gebruiker. #
  9. Deze gedragsregels vormen zich ook geldig op het privéberichten #
 5. Profiel

  1. Avatars
   Forumgebruikers zijn toegestaan om een avatar te gebruiken maar mag geen animatie bevatten. Een avatar mag maximaal 60 x 60 pixels zijn en niet meer dan 160 kb.
   De gebruiker heeft de mogelijkheid om een avatar te linken vanaf een andere site, mits de gebruiker hier toestemming voor heeft gekregen. Zonder toestemming wordt de avatar verwijderd uit het profiel. #
  2. Jouw account
   Een account is persoonsgebonden en mag onder geen beding uitgeleend of worden gebruikt door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke aanvrager.

   Een account wordt herkend aan een uniek nummer en gebruikersnaam. Een gebruiker mag zijn gebruikersnaam niet laten veranderen, tenzij hier gegronde reden voor zijn.

   Gebruik van meerdere accounts door één persoon is niet toegestaan. Het laatst geactiveerde account zal worden verwijderd.

   De admin/mods behouden het recht om een inactief account welke tenminste 6 maanden niet is gebruikt zonder notificatie te verwijderen. #