Agenda

Masterclass Landelijk HART College.
Help je brein in de weg naar herstel!

Masterclass Landelijk HART College.

Help je brein in de weg naar herstel!

Datum 2 november 2018. Van 13.00 – 17.00 uur
Locatie Gebouw NEST Laan van Kronenburg 14 Amstelveen.
Verbroken Verbindingen, het effect van vroeg trauma op breinontwikkeling en hoe nieuwe hersenverbindingen te maken richting herstel. Kennis die iedereen met jeugdtrauma’s zou moeten hebben!

Met Renate Geuzinge GZ-psycholoog/psychotherapeut, Oprichter Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB), promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek. Medeauteur van het boek Echo’s van Trauma.

Toelichting op het programma

Vroegkinderlijke traumatisering echoot het gehele leven, doordat het belangrijke gevolgen heeft voor de ontwikkeling en het functioneren van het brein. Uit hersenonderzoeken blijkt dat drie grote belangrijke weefsels in het brein ofwel beperkt zijn in hun groei ofwel beschadigd zijn geraakt door deze ervaringen. Deze drie verbindende weefsels zijn onder andere betrokken bij emotieregulatie, het geheugen en het kunnen vertellen van je autobiografisch verhaal. De verstoring in deze breinontwikkeling heeft grote gevolgen voor het functioneren van iemand die vroegkinderlijk is getraumatiseerd en kan uiteindelijk leiden tot een scala aan klachten. Maar er zijn positieve berichten: het brein heeft de mogelijkheid zich gedurende het hele leven opnieuw te verbinden. In deze masterclass staan we daarom ook uitgebreid stil bij wat er voor nodig is om deze verbroken verbindingen te herstellen. Renate Geuzinge heeft bewezen schijnbaar ingewikkelde zaken inspirerend en helder te vertellen en aanschouwelijk te maken. Aan het eind van de Masterclass bent u belangrijke kennis rijker en kunt u die ook gebruiken voor uw eigen ontwikkeling.

Docenten_2
Drs. Renate Geuzinge, GZ-psycholoog, psychotherapeut
Renate Geuzinge is BIG geregistreerd GZ-psycholoog/psychotherapeut gespecialiseerd in vroegkinderlijke chronische traumatisering. Ze is supervisor en opleider voor de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPeP) en op dit moment behandelregulator (a.i.) van de dagbehandeling voor vroeg in de jeugd getraumatiseerde mannen bij Top Referent Traumacentrum (TRTC) van GGZ Drenthe. Ze is docent aan de Trauma Academie in zowel de postacademische als de postMaster|HBO 1-jarige nascholing. Ze is tevens oprichter en docent van het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB), promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek en redacteur voor het Tijdschrift voor Experiëntiële Psychotherapie (tPeP). Verschillende publicaties zijn genoemd op haar LinkedIn-profiel. Alvast iets lezen? Download hier het interview van dr. Sonja Leferink met Renate Geuzinge.

Informatie
CELEVT, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39

DATUM
2 november 2018 van 13.00 tot 17.00 uur.

LOCATIE
Gebouw NEST
Laan van Kronenburg 14
1183 AS Amstelveen

PROGRAMMA
12.45 – 13.30 Welkom en inschrijven
13.30 – 14.45 Gezonde breinontwikkeling: integratie en een veilige gehechtheid
14.45 – 15.15 Pauze
15.15 – 16.30 Vroegkinderlijk getraumatiseerd: Help je brein in de weg naar herstel
16.30 – 17.00 Nabespreking
17.00 Afsluiting en kleine borrel

KOSTEN
Kosten per inkomensgroep **:
Tot 34.000 euro 49,50
Van 34.000 – 78.000 euro 59,50
Boven 78.000 euro 89,50
** Kortingsregeling voor Minima

Bij voldoende inschrijvingen kunt als u een minimum inkomen hebt (bijstand) in aanmerking komen voor de kortingsregeling ad 32,50 euro. Als anderen als sponsor willen optreden en een sponsorbedrag overmaken is ook sponsoring mogelijk.
U kunt schriftelijk contact opnemen met Martijne Rensen m.rensen@celevt.nl.
U wordt op een wachtlijst geplaatst. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

ANNULEREN
Annuleren tot drie weken voor de datum van de Masterclass via m.rensen@celevt.nl. Hieraan zijn 20 euro administratiekosten verbonden.

INFORMATIE
CELEVT Trauma Academie, Martijne Rensen
Mail m.rensen@celevt.nl
Telefoon 020 364 26 39